شهید

پهلوان شهید سعید طوقانی

همکلاسی_آسمانی در تهران با موتور را می افتادم دم خانه ی آنهایی که با هم منطقه بودیم. از همه بیشتر به دم خانه «سعید طوقانی»…
5 فوریه 2020

من امروز شهید می شوم

همکلاسیآسمانی با همان شادی، دست‌هایش را به هم مالید و گفت: من… امروز… شهید می‌شم! فکر کردم این هم از همان شوخی‌های جبهه‌ای است که…
30 ژانویه 2020

شهیده نوجوان

همکلاسی_آسمانی شهدای_نوجوان مهمان امروز همکلاسی آسمانی شهیده ای نوجوان از اهالی شیرازه.نوجوانی که با وجود سن کمش اما خیلی زود پس از شهادتشون توجهات زیادی…
25 ژانویه 2020

شهید عاشق

همکلاسی آسمانی شهید رضا پناهی مدت زیادی از شروع سال تحصیلی نگذشته بود که یک روز وقتی رضا از مدرسه به خانه برگشت، دیدم آشفته…
25 ژانویه 2020

مهرداد عزیزالهی

شهیدی که امام بر بازوی او بوسه زد… مهرداد دانش آموز ممتاز رشته الکترونیک هنرستان بود و فعال در رشته ورزشی تکواندو .پنج شش سال…
25 ژانویه 2020

دفترچه سفید

رفیق شهید دفترچه کوچکی همیشه همراهش بود. بعضی وقت ها با عجله از جیبش در می آورد و علامتی در یکی از صفحات می گذاشت.…
2 ژانویه 2020