ظرفیت ثبت نام تکمیل گردید
جهت اطلاع از ثبت نام بعدی به کانال مرکز نوجوانان فاطمی در ایتا مراجعه کنید