? خدمت در پرتو کرامت
? آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام
✅ جذب خادم نوجوان
1️⃣ رسانه

✅ شرایط پذیرش
? سن حداقل 14 سال حداکثر 17 سال
? ساکن قم
? ویژه پسران

✅اولویت جذب
?داشتن لب تاپ
?مهارت در رشته تدوین

✅ زمان شروع ثبت نام: روز پنجشنبه 1 دی 1401
ثبت نام به صورت محدود میباشد و مهلت ثبت نام تا پایان تکمیل ظرفیت میباشد.