اردوگاه زندگی(قسمت پنجم)

همراز_نوجوان اردوگاه زندگی(قسمت پنجم) به رضا گفتم خب بعدش چکار کنم؟هم برنامه ها رو نوشتم ،هم علاقه مندی هام رو. رضا گفت حالا شروع کن…
۲۹ بهمن ۱۳۹۸

اردوگاه زندگی(قسمت چهارم)

شما با ۶۰ ساعت چه کار می کنید؟! همراز_نوجوان اردوگاه زندگی (قسمت چهارم) دم رضا گرم!با اون همه فشردگی برنامه وقت گذاشت و با هم…
۱۴ بهمن ۱۳۹۸

اردوگاه زندگی(قسمت سوم)

همراز_نوجوان اردوگاه زندگی (قسمت سوم) دفترچه رو که دیدم خیلی تعجب کردم.رضا برای تک تک ساعات این هفت روز برنامه داشت.جالبه هم خواب توش بود…
۷ بهمن ۱۳۹۸

اردوگاه زندگی(قسمت دوم)

همراز_نوجوان اردوگاه زندگی(قسمت دوم) آقای یازرلو معاون مدرسه رفت زیر سردر اردوگاه ایستاد روبروی بچه ها و گفت:می دونم چندین روزه که انتظار می کشیدید…
۵ بهمن ۱۳۹۸

اردوگاه زندگی(قسمت اول)

همراز_نوجوان اردوگاه زندگی (قسمت اول) اواخر امتحانات نوبت دوم که بعد از کلی تلاش تونسته بودم تو مدرسه ملاصدرا با یه برنامه ریزی خوب(البته تا…
۲ بهمن ۱۳۹۸