📹 | ببینید – #کلیپ
به فکر پیشرفتت باش.

تولید : محمد هادی مرادی ،محمد هادی شهامت، علی چهاب آر حسینی

🔸🔹💠🔹🔸

جوان نو؛ مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها