کلیپ گزارشی

دوازدهمین ماموریت علمداران فاطمی

واکس صلواتی

گاهی وقتها لازم است که آدم بشکند تا ساخته شود! اما چطور؟ کجا و چگونه؟!

علمداران فاطمی باید برای خود سازی آرام آرام کارهای اساسی تر انجام دهند!

جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها