زینب سرش شکسته ولی سر شکسته نیست
سر خم نکرده پیش کسی جز خدای تو

?تولید: خادم رسانه فاطمی
محمد متین مقیسه

⚫️◾️▪️▪️◾️⚫️

جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها