? خدمت در پرتو کرامت
? آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام
✅ جذب خادم نوجوان
1️⃣ سرود

✅ شرایط پذیرش
? سن حداقل 11سال حداکثر 13سال
? ساکن قم
? ویژه پسران
✅ زمان شروع ثبت نام: روز چهارشنبه 1 تیرماه ساعت 9:00
ثبت نام به صورت محدود میباشد و مهلت ثبت نام تا پایان تکمیل ظرفیت میباشد.