2️⃣قانون دوم رهایی از اسارت رسانه: قاطعیت
هیچ کس به اندازه خودتان نمی‌تواند حریف شما شود. آدم‌ها هر قدر هم کله‌شق و یک دنده باشند، به خودشان که می‌رسند، کم می‌آورند و نمی‌توانند سرزنش‌های درونی را تحمل کنند.
🔅با همین جدیت با خودتان رفتار کنید. 🔅
یک لحظه از خودتان بپرسید: چرا باید این همه وقتم را تلف کنم؟ من با این وقتی که به تلویزیون و رایانه یا تلفن همراه می‌دهم، چه چیزی به دست می‌آورم؟ آیا این معامله منصفانه است و سود می‌دهد یا اینکه حتی احتمال ورشکستگی و بازماندن از موفقیت در آن وجود دارد؟ زمانی که تصمیم بگیرید از رسانه‌ها خوب استفاده کنید، حتما آن را اجرا هم خواهید کرد؛
🔅چون رسانه به دست ما انسان‌ها تولید شده و نمی‌تواند قوی‌تر از ما باشد.🔅

🔷🔸💠🔸🔷
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها