2️⃣قانون دوم رهایی از اسارت رسانه: قاطعیت
هیچ کس به اندازه خودتان نمی‌تواند حریف شما شود. آدم‌ها هر قدر هم کله‌شق و یک دنده باشند، به خودشان که می‌رسند، کم می‌آورند و نمی‌توانند سرزنش‌های درونی را تحمل کنند.
?با همین جدیت با خودتان رفتار کنید. ?
یک لحظه از خودتان بپرسید: چرا باید این همه وقتم را تلف کنم؟ من با این وقتی که به تلویزیون و رایانه یا تلفن همراه می‌دهم، چه چیزی به دست می‌آورم؟ آیا این معامله منصفانه است و سود می‌دهد یا اینکه حتی احتمال ورشکستگی و بازماندن از موفقیت در آن وجود دارد؟ زمانی که تصمیم بگیرید از رسانه‌ها خوب استفاده کنید، حتما آن را اجرا هم خواهید کرد؛
?چون رسانه به دست ما انسان‌ها تولید شده و نمی‌تواند قوی‌تر از ما باشد.?

?????
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها