قانون اول:?اعتدال?
بعضی از سرگرمی ها، به خودی خود بد و ناپسند نیستند. بخشی از نیازهای فکری و نیز سرگرمی‌های شما را رسانه تشکیل می‌دهند.
? مشکل اصلی در زیاده‌روی است.
?وقتی احساس می‌کنید مانند یک اسیر در دست غول رسانه‌ای هستید و هیچ اراده‌ای از خودتان ندارید، آن‌وقت خیلی اعصاب‌تان به هم می‌ریزد.
▫️تصور کنید که به خود گفته‌اید: امروز مسابقه فوتبال را تماشا می‌کنم و بعد از آن سراغ کار دیگری می‌روم.
?الان که مسابقه تمام شده، منتظرید با مربیان مصاحبه بشود.
▫️بعد تصمیم می‌گیرید خبر آن را هم دنبال کنید. سپس به خودتان می‌گویید: یک چرخی میان شبکه‌های بزنم فقط برای اینکه بدانم الان چه برنامه‌هایی پخش می‌شوند.
? اتفاقا یکی از شبکه‌ها در حال پخش فیلم کمدی است و شما هم کشته مرده چنین فیلم‌هایی هستید.
▫️ به خودتان می‌گویید فقط نیم ساعت است. بعد از آن سراغ کارم می‌روم و …. این حکایت هر روز اسیران رسانه است.
? درباره کار با رایانه هم چنین داستانی وجود دارد. زمانی که شما از هر نوع رسانه‌ای دوری کنید، کوتاهی کرده‌اید و از اطلاعات مورد نیاز خود دور شده‌اید.
◽️زمانی که بیشتر وقت خود را پای تلویزیون یا رایانه باشید، باز هم ویروسی شده‌اید.
?بهتر است دست به انتخاب بزنید و از میان برنامه‌ها چند تایی را که مورد علاقه و نیازتان است، گلچین کنید.
▫️ آن وقت است که تازه لذت استفاده از رسانه را می‌چشید.

?????
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی