تدوین: خادم رسانه فاطمی
ابوالفضل باغبان

🔈ای مرا دلبر و دلدار…

⬛️▪️⬛️▪️⬛️

جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها