دوباره باز محرم شروع و دل ها هوایی شد….

🖥تدوین:محمد امین جعفری

▪️▪️▪️◼️⬛️◼️▪️▪️▪️

جوان نو؛ مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها