افتتاحیه‌ی دوره‌ی تابستانه‌ی محفل💫پژوهشکده‌ی علامه طباطبایی

🔹🔸🔹💠🔹🔸🔹

جوان نو؛ مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها