عرفه، روز عرفان و نیایش بر همه مسلمانان جهان گرامی باد

🖥 تولید خادم رسانه فاطمی، محمدهادی شهامت

🔸🔹💠🔹🔸

جوان نو؛ مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها