موکب نوجوانان فاطمی

🍛جشن بزرگ و اطعام غدیر
هزینه هرپرس غذا 45 هزار تومان

✅ با کمـک هـای نقـدى و غیر نقدی خـود در ثـواب عظیـم این طرح سهیم باشید
💳6063_7311_7947_4201
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

✅حتماً رسید واریزی را به ادمین ارسال فرمایید 👇👇👇
@markaz_nojavanan_fatemi

☎️۰۲۵۳۷۱۷۵۳۰۱