کارگاه طراحی سایت با تدریس استاد محمد حمیدیان در روز های دوشنبه ساعت 10:30 تا 12:00 در حرم مطهر برگزار می گردد.

در این دوره شما می توانید با نرم افزار ورد پرس سایت خود را طراحی کنید.