کارگاه تئاتر با تدریس استاد علی آرامی در روز های چهارشنبه ساعت 9:00 تا 11:00 در حرم مطهر برگزار می گردد.

در این دوره شما در جلسات کارگاهی با سرفصل های بدنی، بیان، میمیک و پانتومیم آشنا می شوید.