کارگاه خبرنگاری با تدریس استاد علیرضا سهلانی در روز های شنبه ساعت 9:00 تا 10:30 در حرم مطهر برگزار می گردد.

در این دوره سرفصل های زیر را به شکل کارگاهی آموزش می بینیم.
1. خبرنویسی 2. مصاحبه 3. گزارش 4. عکس خبری 5. ویراستاری خبری 6. قانون مطبوعات