کارگاه هوش مصنوعی با تدریس استاد محمد حمیدیان در روز های دوشنبه ساعت 9:00 تا 10:30 در حرم مطهر برگزار می گردد.

در این د دوره با انواع هوش مصنوعی های موجود و پرکاربرد،چت جی پی تی، دال ای، لکسیکا، پی او ای آشنا و کارگاه تولید محتوا با هوش مصنوعی
نحوه درآمدزایی از هوش مصنوعی آموزش داده می شود.