کارگاه برنامه نویسی با تدریس استاد سرمد حکاک در روز های شنبه ساعت 16:00 تا19:00 در حرم مطهر برگزار می گردد.

در این دوره نرم افزار پایتون (برنامه نویسی ) و کار با انواع داده آموزش داده می شود.