محفل 20 اردیبهشت

کربلایی ابوالقاسم زمانی

دهه کرامت

🔸🔷🟦🔷🔸
جـوان نـو🌷
مـࢪکز نوجـوانان فاطـمـے🌱
آسـتان‌مقـدس‌حضـرت‌فاطمـه‌معصـومـه ﴿سـلام‌الله‌عـلیها﴾✨