فیلم_اجرا

#سرود_کشورم_ستاره_بارون رهبرم❤️

چراغ روشن می بوسم پرچم باعشق جون من فدای میهن🇮🇷 #لبیک_یا_خامنه_ای

🎞خادم نوجوان فاطمی سیدمحمدحسین میرقیصری

#خادمان_نوجوان_فاطمی

#گروه_سرود_سفیران_کریمه_اهلبیت ✨✨✨✨✨

https://eitaa.com/safiranekarime