تصویر_اجرا

روز قدس
شهر مقدس قم

🔹حرم مطهر،شبستان امام خمینی
🔶میدان جانبازان
🔷چهار راه شهدا

خادمان نوجوان فاطمی

گروه سرودسفیران کریمه اهلبیت

✨✨✨✨✨
https://eitaa.com/safiranekarime