انقلاب_اسلامی 🇮🇷

انتخابات📜

🔰انتخابات مجلس شورای اسلامی

📽تدوین:خادم رسانه فاطمی
علی چهاب آر
▫️◽️◻️◽️▫️
جوان نو🌷
مرکز نوجوانان فاطمی🌱
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها✨