🔹انتظار، به معنای نشستن…رهبر انقلاب 1399/01/21🎞تولید: عبدالله رضایی

🔹🔶🔷🔶🔹
جوان نو؛ مرکز نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها