ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان مبارک

🎨طراح :خادم رسانه مرکز نوجوان فاطمی

🔸🔷🟦🔷🔸
جـوان نـو🌷
مـࢪکز نوجـوانان فاطـمـے🌱
آسـتان‌مقـدس‌حضـرت‌فاطمـه‌معصـومـه ﴿سـلام‌الله‌عـلیها﴾✨