گزارش

اعزام گروه سفیران کریمه بهمراه خادمان و قاریان نوجوان فاطمی به هشت مسجدی که در آن اعتکاف نوجوانان برگزار می گردد.

مرکز قرآن حدیث

مرکز نوجوانان فاطمی

°•°•°•°•◾️🏴◾️•°•°•°•°
جوان نو؛ مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها