پارت سوم3️⃣

🔶🔶🔹🔹🔶🔶

تهیه شده در:
مرکز نوجوانان فاطمی

جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها