شهیدآرمان علی وردی

🎞تدوین:خادم رسانه فاطمی
علی چهاب آر

▪️◾️◼️◾️▪️

جوان نو؛ مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها