کاری از : خادمین رسانه مرکز نوجوانان فاطمی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

◾️▪️◾️▪️◾️▪️◾️▪️◾️▪️
جوان نو؛ مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها