🎥 تولید خادم رسانه نوجوان فاطمی : محمد حیدری

🔷🔸💠🔸🔷

جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها