?امام علی (علیه سلام) میفرمایند : کسی که محاسبه نفس انجام نتیجه آن میشود که به عیب هایش و گناهانش پی میبرد و بعد از اطلاع پیدا کردن از گناهانش آنها را کنار میگذارد و عیب هایش را اصلاح میکند.
غرر الحکم و دررالکلم حکمت 4748

?تولید: عبدالله رضایی

?????
جوان نو؛ مرکز نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها