سری سی و ششم

رویای جهاد

فرمانده ای دریا دل در میان دریا

تولید: گروه رسانه صدای نوجوان

سردبیر : علی فدائیان

خبرنگاران :علی فدائیان، سید محمد حسین مسجدی

نویسندگان : سید محمد حسین مسجدی ،محمد جواد طالب

ویراستاری فنی : امیر حسین خیری،سید محمد حسین مسجدی

صفحه آرایی : امیر حسین خیری،محمد جواد طالب

ویراستار ادبی : علی فدائیان

جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها