?سری سی و چهارم
?روز مباهله
?شروعی دوباره ( در محضر بانو )
? غدیر و نوجوانی ( برگزاری جشن عیدغدیر )
? تولید: گروه رسانه صدای نوجوان

✒️سردبیر : علی فدائیان
?خبرنگاران :علی فدائیان، سید محمد حسین مسجدی

✏️ نویسندگان : سید محمد حسین مسجدی ،محمد جواد طالب
? ویراستاری فنی : امیر حسین خیری،سید محمد حسین مسجدی

? صفحه آرایی : امیر حسین خیری،محمد جواد طالب

✒️ ویراستار ادبی : علی فدائیان

?????
جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها