سرود زیبای امیر عالم
تولید شده در گروه سرود سفیران کریمه اهلبیت (سلام الله علیها)
مرکز نوجوانان فاطمی

?????