شهادت مسلم بن عقیل تسلیت باد

?تولید: خادم رسانه فاطمی
ابوالفضل باغبان
◾️◼️◾️◼️◾️◼️◾️

جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها