السلام علیک یا روح الله أیها العبد الصالح?

گروه سرود سفیران کریمه اهلبیت

?دانش آموزان مکتب پیر خمین

14خرداد سالگرد ارتحال
حضرت امام خمینی رحمة الله علیه

نثار آن امام عزیز فاتحه ای قرائت نمایید?

✨✨✨✨✨
https://eitaa.com/safiranekarime