هفته نامه نوجوان😉

🔸سری بیست و هفتم
🔻پویش ملی بهترین دختر
🔻وصیت نامه شهید محمود بیضایی
🔻اختتامیه برنامه در محضربانو
🎞 تولید: گروه رسانه صدای نوجوانصدای نوجوان

✒️سردبیر : علی فدائیان
🎙خبرنگاران : محمد متین مقیسه،علی فدائیان

✏️ نویسندگان : سید محمد حسین مسجدی ،محمد جواد طالب
📝 ویراستاری فنی : امیر حسین خیری،سید محمد حسین مسجدی

📖 صفحه آرایی : امیر حسین خیری،محمد جواد طالب

✒️ ویراستار ادبی : علی فدائیان

🔷🔸💠🔸🔷
جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها