هفته نامه نوجوان?

?سری بیست و هفتم
?پویش ملی بهترین دختر
?وصیت نامه شهید محمود بیضایی
?اختتامیه برنامه در محضربانو
? تولید: گروه رسانه صدای نوجوانصدای نوجوان

✒️سردبیر : علی فدائیان
?خبرنگاران : محمد متین مقیسه،علی فدائیان

✏️ نویسندگان : سید محمد حسین مسجدی ،محمد جواد طالب
? ویراستاری فنی : امیر حسین خیری،سید محمد حسین مسجدی

? صفحه آرایی : امیر حسین خیری،محمد جواد طالب

✒️ ویراستار ادبی : علی فدائیان

?????
جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها