💻 تولید : خادم رسانه فاطمی علیرضا مظاهری
🔷🔸💠🔸🔷
جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها