محفل نوجوانان فاطمی

?حرم بنا میشه یه روز مدینه مثل مشهدالرضا میشه

? بانوای: سید محمد جواد موسوی
▪️◾️?◾️▪️
جوان نو؛ مرکز نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها