به قولی که به خدا دادی در برابر سختی هاش استقامت کن!

? تولید : خادم رسانه فاطمی علیرضا مظاهری

?????
جوان نو؛ مرکز نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها