?برنامه ها:
??گفتگوی صمیمی کارشناسان با نوجوانان فاطمی
??چالش روز نوجوان
??یک دقیقه مطالعه
??مسابقات متنوع
?? تبلیغ چهره به چهره
??حرم شناسی و شخصیت شناسی حضرت معصومه علیها السلام

? زمان: از 3 فروردین الی 1 اردیبهشت
⏰ 15 الی 18 و 20 الی 23