🔹در آماده‌سازی برای فرج، بی‌صبری و عجله کردن ممنوع است چرا که پروردگار بر مبنای شتاب و عجله‌ی انسانها تصمیم نمیگیرد، ضمن اینکه هر حادثه وقت معین و حکمتی دارد و بر اساس آن حکمت انجام میشود.

🎞تولید: عبدالله رضایی

🔹🔶🔷🔶🔹

جوان نو؛ مرکز نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها