?توی آداب معاشرت ما نوجوان ها باید چیکار کنیم؟
?به اشتباه دیگران نخندیم….

?تولید:خادم رسانه فاطمی حسین بیات

?????

جوان نو؛ مرکز نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها