🔸توی آداب معاشرت ما نوجوان ها باید چیکار کنیم؟
🔹به اشتباه دیگران نخندیم….

🖥تولید:خادم رسانه فاطمی حسین بیات

🔶🔹💠🔹🔶

جوان نو؛ مرکز نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها