شاعر:شهید مهدی رجب بیگی?
(شهادت۵مهر۱۳۶۰توسط منافقان)

شعر

باکلام

آکاپلا

آهنگساز:حامدجهانبخش

تولید:گروه سرودسفیران کریمه ی اهلبیت