سری چهاردهم

🔻توضیحات اعتکاف و ایام البیض
🔻مصاحبه با آقای علی اصغر بخشاوند کارشناس مرکز نوجوانان فاطمی
🔻حضور نو مکلف های فاطمی در حرم مطهر

🎞 تولید: گروه رسانه صدای نوجوان

✒️سردبیر : علی فدائیان
🎙خبرنگاران : محمد جواد طالب،علی فدائیان

✏️ نویسندگان : سید محمد حسین مسجدی ،محمد جواد طالب
📝 ویراستاری فنی : امیر حسین خیری،سید محمد حسین مسجدی

📖 صفحه آرایی : امیر حسین خیری،محمد جواد طالب

✒️ ویراستار ادبی : علی فدائیان

🔷🔸💠🔸🔷

جوان نو؛مرکز نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها