سری چهاردهم

?توضیحات اعتکاف و ایام البیض
?مصاحبه با آقای علی اصغر بخشاوند کارشناس مرکز نوجوانان فاطمی
?حضور نو مکلف های فاطمی در حرم مطهر

? تولید: گروه رسانه صدای نوجوان

✒️سردبیر : علی فدائیان
?خبرنگاران : محمد جواد طالب،علی فدائیان

✏️ نویسندگان : سید محمد حسین مسجدی ،محمد جواد طالب
? ویراستاری فنی : امیر حسین خیری،سید محمد حسین مسجدی

? صفحه آرایی : امیر حسین خیری،محمد جواد طالب

✒️ ویراستار ادبی : علی فدائیان

?????

جوان نو؛مرکز نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها