صدای نوجوان

سری سیزدهم

🔻بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مداحان
🔻مصاحبه با آقای حسین ایمانی کارشناس مرکز نوجوانان فاطمی
🔻دیدار تولیت آستان فاطمی با نوجوانان قاری استان قم

🎞 تولید: گروه رسانه صدای نوجوان

✒️سردبیر : علی فدائیان
🎙خبرنگاران : محمد جواد طالب،علی فدائیان

✏️ نویسندگان : سید محمد حسین مسجدی ،محمد جواد طالب
📝 ویراستاری فنی : امیر حسین خیری،سید محمد حسین مسجدی

📖 صفحه آرایی : امیر حسین خیری،محمد جواد طالب

✒️ ویراستار ادبی : علی فدائیان

🔷🔸💠🔸🔷

جوان نو؛ مرکز نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها