صدای نوجوان

سری سیزدهم

?بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مداحان
?مصاحبه با آقای حسین ایمانی کارشناس مرکز نوجوانان فاطمی
?دیدار تولیت آستان فاطمی با نوجوانان قاری استان قم

? تولید: گروه رسانه صدای نوجوان

✒️سردبیر : علی فدائیان
?خبرنگاران : محمد جواد طالب،علی فدائیان

✏️ نویسندگان : سید محمد حسین مسجدی ،محمد جواد طالب
? ویراستاری فنی : امیر حسین خیری،سید محمد حسین مسجدی

? صفحه آرایی : امیر حسین خیری،محمد جواد طالب

✒️ ویراستار ادبی : علی فدائیان

?????

جوان نو؛ مرکز نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها