عزت دیپلماسی

?تولید: خادم رسانه فاطمی
ابوالفضل کرمی مجد
?????

جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها