عزت دیپلماسی

🎞تولید: خادم رسانه فاطمی
ابوالفضل کرمی مجد
🔷🔸🔹🔸🔷

جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها