سواد رسانه

? تولید: خادم رسانه فاطمی
علیرضا مظاهری

???????

جوان نو؛ مرکز نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها