به پشت در خانه ات آمدم؛ مادر
به اذن حسین و حسن؛ در زدم مادر…
بگیرم دوباره پر چادرت را!
بمیرم برای غریبی مولا…

? تدوین: خادم رسانه فاطمی ابوالفضل معصومیان

?ایام فاطمیه

     ◾️◾️◼️◾️◾️

جوان نو؛ مرکز نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها